Viziunea Școlii

Formarea unui absolvent educat si instruit, capabil de inserţie profesională si socială rapidă si cu o mare putere de adaptare și flexibilitate la schimbările impuse de ritmul rapid al transformărilor societăţii.

Scoala Profesionala Lungani urmăreşte crearea unui mediu de educaţie si formare profesională prin învăţământul profesional si tehnic, care să asigure pentru tinerii din comunitate, judeţul Iași și din alte judeţe, dezvoltarea carierei și creșterea potenţialului economic si social al zonei.