Misiunea Școlii

MISIUNEA Scolii Profesionale Lungani este de a oferi servicii de educaţie şi formare profesională, ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

            Şcoala noastră sprijină dezvoltarea unei personalităţi responsabile, tolerante, cu spirit moral-civic si stil de viaţă calitativ.

Scoala Profesionala Lungani promovează valori precum democraţia, libertatea, adevărul, cinstea, curajul şi respectul faţă de semeni și instituţii, asigurând dimensiunea europeană a educaţiei oferite de şcoală.

            Concomitent cu dezideratul privind formarea absolvenţilor, misiunea scolii noastre este de a construi identitatea şi individualitatea şcolii, prin promovarea valorii și a rezultatelor bune și foarte bune în pregătirea gimnaziala și profesională.