Incepand cu semestrul al II-lea, an scolar 2020-2021, elevii pana la clasa aVIII-a inclusiv se pot inscrie la Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala” .

         Scopul principal al Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii.

Criteriile de eligibilitate sunt urmatoarele:

  1. a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  2. b) elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;
  3. c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.

       Invatatorii si dirigintii vor consilia parintii cu privire la implementarea programului sus mentionat.

 

 

 

Scurt istoric Școala Profesională Lungani

În general, existenta unei şcoli este marcată, în timp, de existenţa unei biserici, ştiut fiind ca încă de pe vrema marelui povestitor humuleştean Ion Creangă, primele şcoli au fost înfiinţate în preajma unor biserici, promotorul fiind preotul satului. Dupa reformele lui Alexandru Ioan Cuza, învăţământul primar a devenit obligatoriu si a inceput sa capete un caracter organizat, omogen.

La inceput scoala noastra a functionat in casele unor sateni care inchiriau primariei una sau doua camere, apoi scoala a functionat intr-o anexa a casei parohiale, prin bunavointa satenilor si a preotului. Cu toate aceste conditii vitrege, merita subliniata contributia unui mare dascal, invatatorul Gheorghe Georgescu. Timp de mai multe decenii a educat mai multe generatii, tinand mereu vie faclia cunoasterii. Mai putem arata ca tot pe aceste meleaguri, aflate departe de trepidatia urbana, la poalele codrilor seculari, in linistea ce-ti picura tulburator in suflet, a scris « Apus de soare » marele dramaturg Barbu Stefanescu Delavrancea.

Scoala functioneaza in patru corupuri de cladire, doua in comuna Lungani si doua in satul Goesti, locatie ce a fost arondata scolii Lungani, incepand cu anul scolar 2004-2005. Constructia scolii vechi a inceput in anul 1938 si a fost finalizata patru ani mai tarziu. Ulterior, scoala a fost reparata si a suferit mai multe modificari. Scoala noua din comuna Lungani a fost finalizata in anul 1980, iar cea din Goesti in anul 1965.

Scoala Lungani este situată la aproximativ 50 de kilometri de resedinta judetului Iasi. Scoala cuprinde urmatoarele niveluri de scolarizare :

  • învăţământul preşcolar ;
  • învățământul primar ;
  • învățământ gimnazial ;
  • învățământ profesional de 3 ani ;

În ciclul primar și în cel gimnazial elevii sunt recrutați din satele Lungani și Goești, iar la profesională sunt recrutați elevi din toate satele componente ale comunei: Lungani, Goești, Crucea și Zmeu. Elevii provin din diverse medii sociale, în general cu o situație materială slabă și foarte slabă, comuna Lungani fiind declarată una dintre cele mai sarace comune ale judetului Iași. Majoritatea elevilor sunt de etnie romana, doar la clasele profesionale  înregistrandu-se câțiva elevi de etnie rromă, elevi proveniți din satele Crucea și Zmeu, sate în care predomina aceasta naționalitate.

Din anul şcolar 2004 – 2005 şcoala se transformă în şcoală de arte şi meserii, profilul mecanic, asigurând pentru absolvenţi, nivelul II de calificare, lucrător în prelucrări la rece. Din anul şcolar 2009 – 2010 şcoala devine grup şcolar iar din anul şcolar 2010-2011 liceu tehnologic, domeniul mecanică, calificarea profesională tehnician pentru întreţinere şi reparaţii. Din anul şcolar 2012-2013 s-a introdus şi învăţământul profesional de 3 ani, domeniul mecanic, calificarea profesională strungar.